PROJEKAT „PREVENCIJE RODNO ZASNOVANOG NASILjA SA MLADIMA“

Centar za rad sa decom, mladima i porodicom „Vrdničak“ dobio je podršku da učestvuje na projektu prevencije rodno zasnovanog nasilja sa mladima u lokalnim zajednicama koji realizuju Centar E8 (www.e8.org.rs) i Autonomni ženski centar (www.womenngo.org.rs) uz podršku UNICEF-a (www.unicef.org/serbia, www.unicef.rs). Projekat je deo programa "Integrisani odgovor na nasilje nad ženama u Srbiji" koji zajednički sprovode UNDP, UN Women i UNICEF (www.sigurnakuca.net), a realizuje se u tesnoj saradnji sa programom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja „Škola bez nasilja“ (www.sbn.rs) i incijativama pokrajinskog Sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova (www.hocudaznas.org).

 

Projekat podrazumeva:

 

• Obuke za vršnjačku edukaciju i aktivizam u oblasti rodne ravnopravnosti i rodno zasnovanog nasilja Autonomnog ženskog centra za oko 20 devojaka i mladića (uzrasta 14-19 godina) i Centra E8 za još 20 mladića iz vaše lokalne zajednice.

• Podršku u osmišljavanju i izvođenju kampanje kroz najmanje 5 lokalnih akcija u cilju podizanja svesti javnosti i promocije pozitvnih stavova i ponašanja mladih u odnosu na rodne uloge i nasilje.

• Edukativne i promotivne materijale za kampanju i lokalne akcije.

• Kontinuiranu podršku u vođenju grupe vršnjačkih edukatora/ki.

•Promociju aktivnosti tj. rezultata koje ćete postići kao i Vaše organizacije/institucije i partnera putem socijalnih mreža, relevatnih internet platformi, medija.

• Podršku za mobilisanje i udruživanje svih lokalnih resursa institucija i organizacija (škola, kancelarije za mlade i drugih ustanova za mlade, udruženja građana, ustanove kulture, sportskih klubova, centra za socijalni rad, doma zdravlja itd.) u prevenciji nasilja i promociji rodne ravnopravnosti u vašoj lokalnoj zajednici.

• Saradnju sa Autonomnim ženskim centrom, Centrom E8 i UNICEF-om i nakon završetka projekta.

 

Podršku Vrdničku u ovom važnom projektu pružili su: Centar za socijalni rad opštine Irig, DU "Dečija radost" Irig, OŠ "Dositej Obradović" Irig, OŠ"Milica Stojadinović Srpkinja" Vrdnik, Radio Srem Ruma, Srednja škola "Borislav Mihajlović Mihiz" Irig, Crveni krst opštine Irig, Radio Fruška gora Ruma, Kancelarija za mlade opštine Irig i Dom zdravlja Irig. 


HVALA SVIMA!


U okviru projekta prevencije rodno zasnovanog nasilja sa mladima, u kome je centar "Vrdničak" nosilac projekta, a koji  podržava UNICEF, Autonomni ženski centar i Centar e8, dana 3.6.2014. je realizovana edukacija za 20 mladih u SSŠ "Borislav Mihajlović Mihiz" u Irigu sa ciljem sticanja uvida u postojanje predrasuda, stereotipa i diskriminacije, te usvajanja načina prevazilaženja istih.


Edukacija mladih je prvi korak ka stvaranju mreže vršnjačkih edukatora, koji će biti najznačajniji resurs naše zajednice u prevenciji rodno zasnovanog nasilja kod mladih.

„BUDI MUŠKO KLUB“ DANAS U VRDNIKU I U IRIGU

U okviru projekta prevencije rodno zasnovanog nasilja koji podržava UNICEF, Centar E8, Autonomni ženski centar i centar „Vrdničak“ danas je realizovana ulična akcija u Vrdniku i Irigu. Članovi BMK , pet devojaka i pet momaka su  delili flajere i brošure i promovisali vrednosti kluba:  da su mladići  pametni, praktični, iskreni, nezavisni i hrabri, da  uvažavaju devojke, da nisu nasilnici, da su spremni da uče i bilduju mozak,  a sve sa ciljem da menjaju pravila i rodne  predrasude.