POZORIŠTE NA OTVORENOM

Centar za rad sa decom, mladima i porodicom „Vrdničak" će u narednih pet meseci prikupljati sredstava za montažno-demontažnu binu koja će moći da se koristiti na svim pogodnim lokacijama u Vrdniku, gde će svaka ustanova, pojedinac i organizacija moći besplatno da je koriste za organizovanje događanja u tom mestu. 

Prvobitna ideja o radu na prikupljanju novčanih sredstava za izgradnju pozorišta na otvorenom (amfiteatru) korigovana je gore pomenutom idejom usled težih uslova za dobijanje građevinske dozvole, ali i praktičnosti koju pruža činjenica da će bina moći da se koristi na više lokacija.


Centar „Vrdničak“ će kroz različite aktivnosti i događaje pokušati da prikupi sredstva za binu koja će imati isti cilj: da koristi deci i kulturno-umetničkom društvu, ali i čitavoj zajednici Opštine Irig.

Tokom razmišljanja o tome šta na lokalu još nedostaje, zaključili smo da Opština nema dovoljno sredstava za pružanje dodatne obrazovne podrške deci iz osetljivih grupa; obrazovne i zdravstvene institucije, kao i Interresorna komisija, ne mogu da obezbede usluge logopeda i defektologa, što otežava rad sa decom kojoj su takve usluge potrebne.

Shodno tome, bina će se besplatno davati za organizovanje događaja na teritoriji Vrdnika, a za svaku drugu vrstu manifestacije organizovane van ove varošice davaće se donacija za korišćenje koja će biti namenjena obezbeđivanju usluga logopeda i defektologa za decu u opštini Irig.

Dakle, binom iz projekta „Otvoreno (je) pozorište" nećemo samo povećati turističku ponudu Banje Vrdnik, već ćemo i njenim izdavanjem  i uplatom donacija shodno tim sredstvima obezbediti deci iz osetljivih grupa da dobiju neophodnu pomoć u razvoju i školovanju, a vrtić i škole bi dobili znatnu pomoć u primeni inkluzivnog obrazovanja.

Članice centra „Vrdničak” završile su obuku Uspešni fandrejzing, koji se održao u Beogradu, a koji realizuje fondacija Trag. Do ove godine 120 organizacija je učestvovalo u programu, a ovo je prvi put da je jedno udruženje iz opstine Irig dobilo priliku da učestvuje.


Zajednica i mediji su obavešteni o planovima, dobili smo podršku mesne zajednice, potpisan je ugovor sa Trag fondacijom, a akcije za petomesečno prikupljanje sredstava su definisane.


U planu je da prva akcija krene u narednih nekoliko nedelja, a novac za montažno-demontažnu binu možemo sakupiti zajedno do 15. oktobra 2016. godine. Koliko se novca skupi - Trag fondacija duplira, zato vas pozivamo da zajedno oplemenimo našu zajednicu!


Naš broj žiro računa je 355 000320034879566 (Vojvodjanska banka)