NOVI PROJEKAT "VRDNIČKA"
MLADI ZA MLADE

Vrdničak je dobio svoj treći veliki projekat, ovaj put u okviru konkursa za podsticanje aktivnog učešće mladih u društvu.

Projekat se bavi podsticanjem mladih da aktivno učestvuju u bitnim društvenim pitanjima putem obeležavanja Svetskih dana, a kroz bavljenje temama pismenosti, mira,  podrške i pomoći starijih osoba,  očuvanja mentalnog zdravlja, podsticanja razvoja tolerancije i prevencije bolesti zavisnosti.


Kako podaci iz Nacionalne strategije za mlade ukazuju na velike probleme sa kojima se mladi suočavaju na kako globalnom, tako i lokalnom nivou, prisutna je potreba da se pomogne ovom veoma važnom delu populacije koja je zbog opšte krize u društvu nevidljiva, a predstavlja najveću marginalizovanu grupu u Srbiji. Dobit bi bila višestruka. Naime, mladi bi bili zadovoljniji svojim životom i kvalitetom provođenja slobodnim, promovisanjem volonterizma i   drušveno korisnog rada koji je istovremeno u korelaciji sa prevencijom bolesti zavisnosti i destruktivnih načina ponašanja kojima su mladi često skloni. Skretanje pažnje javnosti na važnost uključenosti mladih u društvene tokove i osnaživanje pojedinaca kroz informisanje, obrazovanje i pružanje podrške, veruje se, dovešće do buđenja inicijative i osećaja odgovornosti kod slabije uključenih , odnosno neusmerenih mladih ljudi. Očekuje se da bi se putem projekta obezbedila grupa motivisanih mladih, koji bi bili spremni da  promovišu nove projekte u zajednici.

 

Opšti cilj projekta:

 

Opšti cilj projekta se odnosi na doprinos podsticanju omladinskog aktivizma obeležavanjem Svetskih dana (pismenost, mir, tolerancije, mentalno zdravlje,bolest zavisnosti) i bavljenje temama i aktivnostima  koje predstavljaju neke od javnih interesa omladinskog sektora.

Specifični  ciljevi  projekta se grupišu oko težnje da se dobiju  motivisani mladi u opštini Irig da aktivno učestvuju u društvu, i to kroz :

 

-  aktivno učešće mladih  u obeležavanju Dana pismenosti

-  promovisanje mira i produktivnog rešavanja konflikata kroz učešće mladih u obeležavanju Dana mira

- uklanjanje predrasuda prema diskriminisanim grupama, podsticanje kreativnosti i uviđanje značaja volonterizma tokom poste mladih Gerontološkom centru u Rumi

- očuvanje mentalnog zdravlja mladih

- prevencija bolesti zavisnosti kod mladih

- promovisanje tolerancije putem uličnih akcija

 

Ciljna grupa   su srednjoškolci srednje stručne škole “Borislav Mihajlović Mihiz“ (oko 80) i učenici osmih razreda osnovne škole „Dositej Obradović „ u Irigu (40) i osnovne škole „Milica Stojadinović Srpkinja“ (20) u Vrdniku  koji će biti pozvani da učestvuju u projektu.


Direktni korisnicu su srednjoškolci i osmaci, koji će učestvovati u radionicama, tribinama, prnjedavanjima i izradi panoa, uličnim akcijama. Očekujemo značajan odziv, obzirom da će se aktivnosti održavati u vreme nastave i da ćemo svakom ponuditi da se uključi upisivanjem na teme i aktivnosti za koje je zainteresovan. Indirektini korisnici su svi mladi Opštine Irig, studenti Univerziteta u Novom Sadu, mladi diplomci koji će kroz aktivnosti afirmisati svoja znanja u našoj sredini.

PLAN AKTIVNOSTI ZA DECEMBAR

18.11.do 18.12.2013. -DAN PISMENOSTI - AKCIJA "DARIVANJA KNJIGA ČITAONICI" (Srpska čitaonica Irig svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 i odeljenje u Vrdniku četvrtkom i petkom od 8.00 do 14.00)

10.12.2013. -PREVENCIJA BOLESTI ZAVISNOSTI –predavanje (OŠ"Milica Stojadinović Srpkinja" Vrdnik)

11.12.2013. - DAN MIRA - Radionica "Mir i konflikt" (Srednja škola "Borislav Mihajlović Mihiz"-Irig)

17.12.2013. -DAN PISMENOSTI - (radionica, kviz, književni prikazi mladih, podela knjiga) (Srpska čitaonica Irig)

18.12.2013. -
DAN MIRA - Radionica "Mir i konflikt" (Srednja škola "Borislav Mihajlović Mihiz"-Irig)

krajem decembra -DAN STARIH OSOBA - kreativna radionica i poseta volontera  Gerontološkom centru Ruma (Gerontološki centar Ruma)