Dobrodošli na sajt Centra za rad sa decom, mladima i porodicom "Vrdničak"

Dve publikacije o pravima deteta u Srbiji

Ovde možete preuzeti publikaciju "Prava deteta u Srbiji - Zaključna zapažanja UN Komiteta za prava deteta sa preporukama", kao i Prilog nevladinih organizacija s aspekta ostvarivanja prava deteta za 29. sesiju Trećeg ciklusa univerzalnog periodičnog pregleda za Republiku Srbiju u čijoj je izradu učestvovao i Vrdničak.

POČETAK PROJEKTA "Zastita dece od nasilja i promocija socijalne inkluzije dece sa smetnjama u razvoju u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj"

U Irigu je protekle subote 23.09.2017. godine održana ulična akcija promovisanja aktuelnog projekta Zagovaranje za primenu protokola za zaštitu dece od nasilja pod sloganom: “Život bez nasilja – za svako dete!   Udruženi u zaštiti dece od nasilja!”.Lokalna koordinatorka Dolores Skoberne je, zajedno sa volonterkama Marijom Mitrović, Jovanom Ivanišević i Nikolinom Tomić, pokušala da dođe do što većeg broja ljudi u okviru manifestacije “Pudarski dani” i upozna prisutne sa ciljem i značajem života bez nasilja za svako dete, kao i da probudi i proširi svest građana o značaju postojanja lokalnog sporazuma o zaštiti dece od nasilja.

Građani su imali mogućnost da se informišu o problematici opštine Irig kada je u pitanju zaštita dece od nasilja. Volonteri su vredno delili promotivni materijal, i odgovarali građanima na pitanja, a građani su se složili sa nama da problem postoji, i da ga je potrebno rešiti.


Sledeći korak je radionica za decu i roditelje povodom Dečije nedelje “Dečija prava”, koja će u cilju imati jačanje svesti kod dece o značaju saradnje i razumevanja među ljudima i pravima deteta.


Projekat Zagovaranje za primenu protokola za zaštitu dece od nasilja pod sloganom: “Život bez nasilja – za svako dete! realizuje Užički centar za prava deteta, a sprovodi se u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvom zdravlja, Ministarstvom obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja Vlade Republike Srbije i UNICEF-om, uz finansijsku podršku Evropske unije.

Osnovni cilj projekta je usvajanje ili unapređenje postojećih lokalnih međusektorskih protokola o saradnji za prevenciju i zaštitu dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja u ciljanim opštinama, članicama MODS-a: Užice, Čajetina, Bačka Palanka, Pančevo, Sombor, Inđija, Irig, Valjevo, Majdanpek, Bor, Požarevac, Ćuprija, Varvarin, Ćićevac, Aleksandrovac, Prokuplje, Bela Palanka, Pirot, Bujanovac, Vranje.

Užički centar za prava deteta odabran je od strane UNICEF-a da razvije i koordinira implementacijom projekta "Zagovaranje za primenu lokalnih protokola za zaštitu dece od nasilja". Projekat se realizuje u 20 opština u Srbiji, a u okviru projekta Zaštita dece od nasilja i promocija socijalne inkluzije dece sa smetnjama u razvoju u zemljama Zapadnog Balkana i Turske, koji se sprovodi u saradnji Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva zdravlja, Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja Vlade Republike Srbije i UNICEF-a, uz finansijsku podršku Evropske unije.


Opština Irig je izabrana kao jedna od 20 opština u kojoj će se projekat realizovati, a  Centar za rad sa decom, mladima i porodicom „Vrdničak“ je izabran da bude  lokalni partner na ovom projektu. Rezultati istraživanja su pokazali da na teritoriji Srbije postoje 134 potpisana sporazuma, ali da samo devet imaju u fokusu dete.  U našoj opštini postoji takođe sporazum, ali koji se odnosi na porodično nasilje I nasilje nad ženama, te da nema u fokusu dete, drugačije oblike nasilja kojima može dete biti izloženo/vršnjačko, digitalno, rodno zasnovano, da potpisnice sporazuma nisu mediji I NVO, što je upravo razlog sprovođenj projekta I javnog zagovaranja, koje bi trebalo da doprinese podizanju svesti javnosti I ukupne zajednice u pravcu donošenja novog sporazuma kao okvira za zaštitu dece od nasilja u opštini Irig.

Centar za rad sa decom, mladima i porodicom „Vrdničak“ započeo je 01.06.2015. godine projekat


                              „Čarolijom do osmeha“


uz finansijsku podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije. Projektne aktivnosti će trajati osam meseci.

Cilj projekta je pružanje stručne podrške deci sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama, kako bi se obezbedila bolja uključenost u obrazovni sistem i širu društvenu sredinu.

Tokom projekta podršku deci i roditeljima pružaju psiholog, logoped, defektolog i to u okviru Savetovališta pri ambulanti Vrdnik, kao i vaspitači kroz kreativne radionice u objektu „Čarolija“ u Irigu.

Partneri u projektu su Dečija ustanova „Dečija radost“ i Dom zdravlja Irig.


VIŠE O PROJEKTU


OBAVEŠTENJE

Centar za rada sa decom, mladima i porodicom "Vrdničak" u saradnji sa Domom zdravlja Irig  u prostoriji ambulante u Vrdniku, otvara

SAVETOVALIŠTE ZA DECU

svake srede od 16.00 do 20.00

Pri savetovalištu će sa decom i roditeljima raditi  defektolog, logoped, psiholog i stručna osoba ispred Centra za socijalni rad (po potrebi).

Bliže informacije i zakazivanja se mogu vršiti putem telefona 065//2110989.

VIŠE O SAVETOVALIŠTU

MEDIJSKI PRIJATELJ


Omladinsko udruženje iSerbia nastavlja da sprovodi svoje projekte kojima podržava kapacitet i mogućnosti mladih i perspektivnih ljudi. Na pomolu je novi projekat, kao nastavak projekta "Moj prvi sajt"! Više na adresi http://www.iserbia.rs/novosti/iserbia-priprema-novi-projekat-1528/